Biotol

096 8958200
099 5601663
044 3333146
066 4124260
03150, Украина, Киев,
ул. Малевича,
86-Е, офис 9

Українська версія  English version  Русская версия

Продукція


Біогазові установки

Біогазові установки

Останнім часом все більшу увагу привертають альтернативним джерелам енергії:  сонячне випромінювання, морські припливи і хвилі і багато іншого. До таких також можна віднести і біогаз. Біогаз – енергоносій, який є сумішшю метану (60 – 70%), діоксиду вуглецю (вуглекислий газ) - (30 – 40%), невеликої кількості сірководню, водню, аміаку та оксиду азоту(5%). Склад біогазу може змінюватись в залежності від сировини (біомаси), мікроорганізмів, що беруть участь у процесі, добавок та фізичних факторів. Біогаз з вмістом 56% метану має енергоємність 20 МДж/м3, 62% — 22,7
МДж/м3, 70% — 25 МДж/м3. Для порівняння: природний газ — 33,6 МДж/м3,
дизпаливо — 36 МДж/л, бензин — 30,5 МДж/л.
З 1 м3 біогазу в середньому утворюється 2,1 кВт·ч електричної енергії і
3,2 кВт теплової за ккд системи 0,8. Біогаз може використовуватися як
паливо для автотранспорту. Для цього він компресується і закачуєтся в
балони аналогічно до природного газу.
Основний компонент біогазу – метан - виникає в результаті анаеробних ферментаційних реакцій метаноутворюючих мікроорганізмів які перетворюють енергію хімічних зв’язків біомаси в енергію хімічних зв’язків метану.
Залежність біометаногенезу від температури
Процес метаногенезу протікає у широкому діапазоні температур:
- 0 - 20°С – психрофільний режим;
- 20 - 40°С – мезофільний;
- 40 - 60°С – термофільний температурний режими.
Швидкість процесу бродіння дуже залежить від температури. Принципово важливим є: чим вище температура, тим швидше відбувається розкладання і тим вище виробництво газу. Таким чином скорочується час розкладання.
Температура – один із суттєвих параметрів, які впливають на метаболічну активність та репродуктивну здатність мікроорганізмів.
В промислових біогазових установках використовується термофільний режим роботи (40-60 °С, оптимальний для відходів тваринництва – 52-57 °С)

Відходи тваринництва із ферм доставляється на біогазову установку. Реактор безперервно наповнюється сировиною за допомогою помпи або шнекової подачі, залежно від вологості субстрату.
      Відходи рослинної маси, наприклад, трави подаються через системи для твердого субстрату.
       Реактор є газонепроникним, повністю герметичним резервуаром. Ця конструкція теплоізолюється для підтримання всередині резервуару фіксованої температури (52° С-57° C). В реакторі знаходиться міксер, який використовується для повного перемішування вмісту.
Середня тривалість гідравлічного відстоювання всередині реактора (залежно від субстратів) становить 20-40 днів. Протягом цього часу органічні речовини перетворюються мікроорганізмами. На виході утворюється два продукти: біогаз та біодобрива (компостовані та рідкі).
        Отриманий біогаз зберігається в газгольдері - спеціальній ємності, де вирівнюються тиск і склад газу. З газгольдера газ безперервно подається в фільтр біогазу, після чого поступає в когенератор для вироблення електричної і теплової енергій.
        Все обладнання управляється автоматичною системою контролю біогазової установки.